Начало 9 Приложения 9 Ретрофит на металорежещи машини

РЕТРОФИТ НА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ – ИКОНОМИЧНАТА АЛТЕРНАТИВА

Модернизирането на машини, наричано още ретрофит, е решение, което дава нов живот на машинния Ви парк. Ние можем да Ви помогнем да върнете машините си отново във върхова форма. В повечето случаи механиката на машината е все още в добро или много добро състояние, но управлението и двигателите са износени, което резултира във все по-чести проблеми и все по-големи трудности при снабдяването с резервни части.

На практика ретрофита означава:
– Замяна или инсталиране на CNC управление и/или двигатели от последно поколение, независимо от досега използваната технология
– Механична преработка и модернизация на цялата машина, ако е необходимо.

В зависимост от оборудването, от което се нуждаете и от нивото на модернизация, може да получите следните основни преимущества:
– Увеличена производителност чрез намаляване на престоите и чрез по-бързи машинни цикли при изработването на сложни детайли
– По-високо качество чрез по-висока точност и по-лесно опериране/програмиране
– Голяма леснота за работа и програмиране
– По-бързи машинни цикли за изработване на сложни детайли
– По-голяма прецизност
– Гарантирана доставка на резервни части за дълъг период от време
– Надеждно и сигурно управление на данните
– По-голяма памет
– Мрежови и CAD възможности за комуникация.