Начало 9 За Нас

ДА БЪДЕМ БЕЗСПОРЕН ЛИДЕР В ПРЕДЛАГАНИТЕ РЕШЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА ICT* и CNC** ТЕХНОЛОГИИТЕ & АВТОМАТИЗАЦИЯТА, ЗА ВСИЧКИ НАШИ КЛИЕНТИ!

Коректността и качеството на предлаганите от нас продукти, решения и услуги са ключови понятия в дейността на ЕСД България. Целта ни е дългосрочно сътрудничество, съвместна работа и допълнителни услуги в процеса на експлоатация на закупената от нас техника.
Предлагаме на нашите клиенти и партньори достъп до продуктите, решенията и услугите на световни производители, с които имаме подписани договори, с всички предимства на директния контакт.
Ние доставяме висококачествени продукти, решения и услуги от областите на ICT* и CNC** Технологиите & Автоматизацията, като осигуряваме компетентна, бърза и надеждна сервизна и техническа под­дръж­ка.
При интерес от Ваша страна, с удоволствие ще Ви изпратим нашата фирмена презентация.

* ICT: Information and Communication Technologies / Информационни и Комуникационни Технологии
** CNC: Computerized Numerical Control / Цифрови Програмни Управления

Организационно и структурно фирма ЕСД България ЕООД е разделена на следните „Направления“, които може да контактувате директно:

Направление Компютърна периферия
– отговаря за продуктите на PRINTRONIX, DASCOM/TallyGenicom, Toshiba TEC, Datalogic, Honeywell Scanning & Mobility (преди Metrologic), Tipro Keyboards, BÖWE Group, Hefter Systemform, Zebra, Intermec, Advantech DLoG. Дейността на отдела включва извършване на продажби и оказване на техническа помощ на клиентите.

cp[at]esd.bg

Направление CNC Технологии & Автоматизация, Брошура, PDF файл за сваляне
– отговаря на продуктите на HEIDENHAIN, Kovosvit MAS, TOS Varnsdorf, TAJMAC-ZPS, AVIA, TRENS, ELGO Electronic, TOS Olomouc, Alzmetall, Unisign, Grindex, Pilous, Datalogic Automation, Hommel+Keller, Hestego, KSK, Eppinger, Wravor. Дейността на отдела включва извършване на продажби и оказване на техническа помощ на клиентите.

cnc[at]esd.bg
automation[at]esd.bg

Направление Маркетинг & Координация
– отговаря за общата пазарна стратегия и политика на ЕСД България ЕООД по отношение на всички предлагани продукти.

marketing[at]esd.bg

Направление Сервизно обслужване
– отговаря за гаранционната и следгаранционна поддръжка на всички предлагани продукти;
– дейността на отдела включва разработване и осъществяване на инженеринговите проекти на ЕСД България.

service.cp[at]esd.bg – за Направление Компютърна периферия
service.cnc[at]esd.bg – за Направление CNC Технологии & Автоматизация

Направление Финанси & Счетоводство
– отговаря за финансово-счетоводните взаимотношения с клиентите и доставчиците ни.

account[at]esd.bg

Фирма ЕСД България ЕООД е създадена през 1995г. в гр. София от инж. Емил Минков. Всъщност фирмата стартира дейността си през 1992г., но под името ЕСД-БУЛ ООД. Тогава започнахме дейност с двама служители. В момента екипа на компанията се състои от 7 (седем) човека.

Фирмата ни успешно и традиционно си партнира с редица водещи световни производители.
Ето как се развиваха отношенията с партньорите ни през годините:

2019 – Wravor
2018 – Unisign
2015 – BLUE RAY
2014 – ZEBRA, SAHOS
2012 – DLoG, STEINBICHLER
2010 – TOSHIBA TEC, Honeywell, TOS VARNSDORF, AVIA, TRENS
2009 – Printronix, Intermec, DASCOM, TAJMAC-ZPS
2008 – Motorola, KOVOSVIT MAS
2007 – ratiotec, Gemalto, HEFTER Systemform
2005 – Datalogic
2003 – TallyGenicom, Tipro keyboards
2002 – BOEWE SYSTEC
2001 – Gemplus
2000 – ELGO Electric, Rexroth (преди Indramat)
1999 – Metrologic Instruments
1997 – HEIDENHAIN
1996 – Grundig Numeric
1994 – CHERRY
1992 – MANNESMAN Tally, Seagate

ЕСД България ЕООД
Адрес на управление: София 1172, бул. „Д-р Г.М. Димитров“, бл. 60, вх. Г, ет. 1
Адрес за кореспонденция: София 1172, ПК 124
Телефон: 02 / 963 2949, 963 2298
Факс: 02 / 963 2940

Единен Идентификационен Код, ЕИК: 831694267
Идентификационен номер по ДДС: BG 831694267
(в сила от 01 Януари 2007, съгласно Директива 77/388EEC на ЕС, Параграф 22-6)
Европейският идентификационен номер по ДДС може да се провери на следния сайт: http://ec.europa.eu
Фирмено дело: N 4445 от 10.03.1995 г., том 279/I, стр. 164, парт. N 23419, ФО на СГС
Данъчна регистрация: Национална Агенция за Приходите, София

Обслужваща банка: Банка ДСК АД
BIC / S.W.I.F.T.: STSABGSF
Разплащателна сметка, IBAN, Лв.: BG31STSA93001527419441
Разплащателна сметка, IBAN, EURO: BG25STSA93001527421489

Нормално работно време
Понеделник – Петък: 8:30 – 17:30 часа
Почивка: 12:30 – 13:30 часа

Почивни дни 2024

1 Януари (понеделник) – Нова Година.
Ще бъдем отново на Ваше разположение на 2 Януари (вторник).

3 Март (неделя) – Ден на Освобождението на България от османско робство.
4 март е допълнителен почивен ден. Ще бъдем отново на Ваше разположение на 5 март (вторник).

1 Май (сряда) – Ден на труда.
Ще бъдем отново на Ваше разположение на 2 Май (вторник)

3 Май (петък) – Разпети петък.
5 Май (неделя) – Велики понеделник
6 Май (понеделник) – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.
Ще бъдем отново на Ваше разположение на 7 Май (вторник).

24 Май (петък) – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Ще бъдем отново на Ваше разположение на 27 Май (понеделник).

6 Септември (петък) – Ден на Съединението.
Ще бъдем отново на Ваше разположение на 9 Септември (понеделник).

22 Септември (неделя) – Ден на независимостта на България.
23 е допълнителен почивен ден. Ще бъдем отново на Ваше разположение на 24 Септември (вторник).

24, 25 и 26 Декември (вторник, сряда и четвъртък) – Бъдни вечер, Рождество Христово, Коледа.
Ще бъдем на разположение на 27, 30 и 31 декември.

 

ЕСД България ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа на микро- и малки
предприяти
я за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

29.06.2020
ЕСД България ЕООД е одобрена в първата оценителна сесия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна Програма „Иновации и Конкурентоспособност“.

Номер на проект: BG16RFOP002-2.073-0390-C01

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: ЕСД България ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.06.2020 г.
Край: 23.09.2020 г.

 

2011г. / Проект по Европейската програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Леонардо да Винчи“ (Професионално образование и обучение) – договор за финансиране и изпълнение Nr. 2011-1-BG1-LEO03-04829.
Брошура, PDF файл за сваляне

Програма Леонардо да Винчи
ПРОБЛЕМЪТ
Фирма ЕСД България, като представител на немския концерн HEIDENHAIN, активно подпомага професионалното техническо образование в България от началото на 2008г. За това време успяхме да изградим добри контакти с почти всички професионални гимназии и технически университети, обучаващи по специалности от областите Машиностроене & Автоматизация. В течение на нашата дейност, обаче, установихме, че е необходимо да вложим много повече време и средства за обучение на самите преподаватели от учебните заведения. И това донякъде е естествено, тъй като техниката сега се развива с високи темпове и в нашата област нещата се променят на приблизително всеки две години. За нас бе предизвикателство да отговорим на този проблем: Как да организираме качествено обучение за преподавателите?

Програма Леонардо да Винчи
РЕШЕНИЕТО
На помощ ни дойде идеята да се възползваме от Европейската програма „Учене през целия живот“ и по-конкретно от секторна програма „Леонардо да Винчи“, отнасяща се до Професионалното образование и обучение (дейност Мобилност). Идеята ни бе да подготвим проект по тази програма, като целта е да изпратим преподаватели от няколко професионални гимназии на обучение във фирма HEIDENHAIN, в Германия. В началото на 2011г. подготвихме такъв проект с име „Професионално обучение по NC-програмиране за българските учители от осем професионални технически гимназии“. Проектът ни бе одобрен и сключихме договор за финансиране и изпълнение Nr. 2011-1-BG1-LEO03-04829.

ОБУЧЕНИЕТО
По време на обучението преподавателите усъвършенстваха познанията си по програмиране на металорежещи машини с ЦПУ, усвоиха съвременен начин на преподаване по темата и се запознаха със съвременните CNC технологии.

РЕЗУЛТАТИТЕ
Сега преподавателите ще могат да предадат получените познания на учениците си, в резултат на което завършилите зрелостници ще могат да приложат уменията си на практика в своя и на работодателите полза. Това ще допринесе и за конкурентноспособността на завършилите ученици на българския и европейски пазар на труда и ще ги утвърди като съвременни специалисти.

ЗАБЕЛЕЖКА
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикуваната тук информация отразява единствено възгледите на ЕСД България ЕООД. Европейската комисия и Националната агенция (www.hrdc.bg) не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.