Home 9 Референции
ИНДЕКС-6 ООД

Референция за съвместната работа между ЕСД България и фирма ИНДЕКС-6 ООД (PDF)

МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС ООД

Референция за дейностите изпълнени по доставка на двушпинделен, триреволверен обработващ стругови център модел HiTURN 65-9x за производственото предприятие на Мауер Локинг Системс ООД, Варна (PDF)

ДОНИДО МАШИН ИНДЪСТРИ АД

Референция за дейностите по доставка и пускане в експлоатация на фрезова машина FNE 50N на полския производител AVIA във фирма ДОНИДО МАШИН ИНДЪСТРИ АД (PDF)

СТИНГ АД

Референция за дългогодишните отношения между ЕСД България ЕООД и СТИНГ АД (PDF)

ЦЕРАТИЦИТ АД

Референция за дългогодишната съвместна работа между ЕСД България ЕООД и ЦЕРАТИЦИТ АД, Габрово (PDF)

ВИА КОМПЛЕКТ ООД

Референция за дейностите по доставка и пускане в експлоатация на вертикален обработващ център модел MCV 754 Quick на чешкия производител Kovosvit MAS във фирма ВИА КОМПЛЕКТ ООД (PDF)

ПГМЕТ "Проф. Цветан лазаров" - Пловдив

Референция за доставка на оборудване за проект „Чрез нови технологии – за по-добра професионална реализация“ по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ 2011 год. (PDF)

Професионална Техническа Гимназия - Варна

Референция за изпълнение на проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ (PDF)

Професионална Гимназия "Велизар Пеев" - Своге

Референция за изпълнение на проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ (PDF)

Катедра Технология на машиностроенето и металорежещи машини, ТУ - София

Препоръка от ТМММ за доставка на оборудване за безвъзмездно ползване от 2008 год. (PDF)

Референция за доставка на оборудване за катдера Прецизна техника и уредостроене през 2011 год. (PDF)

Професионална Гимназия по Механоелектротехника "Девети май" - гр. Червен бряг

Референция за изпълнение на проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ от 2011 год.  (PDF)

Професионална Техническа Гимназия "Иван Райнов" - Ямбол

Референция за изпълнение на проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ (PDF)

Професионална Техническа Гимназия "Юрий Гагарин" - Монтана

Референция за изпълнение на проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ (PDF)

Професионална Техническа Гимназия "Васил Левски" - Горна Оряховица

Благодарност за спонсориране на Националното състезания „Най-добър техник в машиностроенето“ 2011 год.  (PDF)

Професионална Гимназия "Васил Левски" - Кърджали

Референция за изпълнение на проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ (PDF)