MORI-SAY TMZ867CNC Многошпинделен стругов автомат

  Висока точност при масово и серийно производство
  Висока стабилност, сравнима с гърбичните машини
  8 независими AC задвижвания за шпинделите
  CNC система за управление SINUMERIC 840D sl
  Собствен технологичен софтуерTmis
  Възможност за модификация на машина към вариант за обработка на заготовки

  Осем-шпинделен автоматичен струг MORI-SAY TMZ867CNC представлява facing машина с хоризонтални оси на въртене на шпинделния барабан. Машината позволява автоматично, високо-продуктивна и комплексна обработка предимно на ротационни детайли от прътов материал и заготовки, както и прецизни отливки и ковани детайли. Машината обединява предимствата на високопроизводителни гърбични многошпинделни автоматични машини и сложна обработка на детайли на стандартни обработващи центри, при минимизиране на изискванията за застроена площ. Машината значително разширява технологичните възможности на обработка. След допълнителен монтаж на специални аксесоари, машината може да произвежда също и два различни прости детайла – тя работи като две четири-шпинделни машини.

  Проспект с технически характеристики