KOVOSVIT KL 435 ЦПУ Струг

  Максимален диаметър на леглото: 550 mm
  Максимална дължина на струговане: 1 100 mm
  Максимална мощност S1: 22 kW

  – Модулна концепция на машината
  – Задно седло с отделна въртяща втулка за използване на фиксирана точка (неподвижен монтаж)
  – Пълна ос C
  – Висок въртящ момент на главния шпиндел
  – Хидравличен агрегат с пропорционални клапани – настройване на затягащото налягане в патронника и задното седло от панела за управление на машината
  – Панел за управление на машината Siemens Sinumerik 828D
  – Висока стабилност за скелета на машината
  – Голям ход по ос Y
  – Висока динамика и бързо подаване по отделните подавателни оси
  – Компонентите излъчващи топлина и шум са поставени в задната част на машината
  – Настройване на хода на челюстите на патронника от панела за управление на машината