DC-7600 Over-the-Edge ReTransfer

  Технологията на печат Retransfer е следващото ниво на Direct-to-Card технологията.
  Основни характеристики и предимства:
  – Висока резолюция на печат 600 dpi
  – Продуктивност поради висока скорост на печат
  – Печат върху цялата карта Over-the-Edge
  – Подаващо устройство за карти с голям капацитет
  – Разнообразие от смарт-картови кодери

  Първоначално изображението се отпечатва върху филм, след което се трансферира от филма към картата. Тази техника е подходяща за виокопроизводителен Over-the-Edge печат, подобрява надеждността и по този начин е подходящ за различни типове карти, като:
  > ID карти за пътуване
  > Входни карти
  > Карти за временно пребиваващи
  > Карти за идентификация
  > Шофьорски книжки
  > Висококачествени картови приложения
  > Студентски карти
  > Финансови карти

  Проспект (български език)

  Производител: DASCOM