AVIAturn 50 – CNC струг с наклонени направляващи

  Технически данни AVIAturn 50 AVIAturn 50M /
  AVIAturn50MY
  AVIAturn 50SM /
  AVIAturn50SMY
  РАБОТНА ЗОНА:
  Люлеене над капаците на леглото mm 700 700 700
  Максимален диамтър на струговане над капаците / над напречната шейна mm 500/445 500/445 500/445
  Максимална дължина на струговане mm 800 800 (M) 780 (MY) 780 (SM) 800 (SMY)
  Максимален капацитет на прътовия материал mm 80 80 80
  СЕДЛО: SPINDLE SUB-SPINDLE
  Конус на шпиндела тип A2-8 A2-8 A2-8 A2-6
  Максимални обороти на шпиндела rpm 3500 3500 3500 5000
  Диаметър на 3-челюстен патронник mm 315 315 315 210
  Отвор на шпиндела mm 93 93 93
  Мощност на шпинделния двигател S1/S6(25%)* kW 20,5/28,7 20,5/28,7 20,5/28,7 15/21
  Въртящ момент на шпиндела S1/ S6(25%)* Nm 391/548 391/548 391/548 115/191
  ОСИ:
  Ходове по ос X mm -10/360 -60/300 (M) -20/290 (MY) -5/280
  Ходове по оси Z / Z2 mm 830/- 830/- 830/690
  Ходове по оси Y (модели MY и SMY) mm ±65 ±65
  Бърз ход X / Z / X1 / Z2 m/min 24 / 24 / – / – 24 / 24 / – / – (M)  24 / 24 / 11 / – (MY) 24 / 24 / – / 24 (SM) 24 / 24 / 11 / 24 (SMY)
  РЕВОЛВЕРНА ГЛАВА:
  Брой на станции / станции за задвижвани инструменти бр. 12/12 12/12 12/12
  Диск на иснтрумент стандартно опция тип VDI 40 / BMT 65 VDI 40 / BMT 65 VDI 40 / BMT 65
  Опашка на конуса mm 25 x 25 25 x 25 25 x 25
  Максимален диаметър на инструмент mm 40 40 40
  Максимални обороти на задвижвани инструменти SIEMENS / FANUC rpm 4000/4000 4000/4000
  Мощност на двигателя за задвижвани инструменти SIEMENS / FANUC KW 4,7/5,5 4,7/5,5
  Въртящ момент на двигателя за задвижвани инструменти S1 SIEMENS / FANUC Nm 27/30 27/30
  ЗАДНО СЕДЛО:
  Ход mm 680 680
  Максимална аксиална тяга N 15 000 15 000
  Диаметър на втулка mm 110 110
  Ход на втулка (хидравличен) mm 100 100
  Консу на задно седло MK 5 5
  Изпълнение на хода на задното седло СВД+ел. двигател СВД+ел. двигател
  CNC УПРАВЛЕНИЕ:
  FANUC (стандартно) type 0i-TF 15″ 0i-TF 15″ 0i-TF 15″
  SIEMENS (опция) type SINUMERIK 828D 15″ SINUMERIK 828D 15″ SINUMERIK 828D 15″
  ОСНОВНИ ДАННИ:
  Размери: L x W x H без конвейера за стружки mm 4050x2150x2370 4050x2150x2370(M) 4200x2150x2770 (MY) 4050x2150x2370 (SM) 4200x2150x2770 (SMY)
  Тегло kg 7000 7000 (M), 8000 (MY) 7500 (SM), 8500 (SMY)
  Обща инсталирана мощност* kVA c.a. 42 c.a. 48/52 c.a. 65/69

  *за SIEMENS SINUMERIK 828D

  Каталог