MORI-SAY 632AC/642AC Многошпинделен стругов автомат

  Версия за обработка на пръти с максимален диаметър на пръта 32 mm и 42 mm
  Висока устойчивост при обработка
  Висока термична и динамична стабилност
  Управляеми двигатели за подаване и шпиндел
  Възможност за използване на CNC опции
  Възможност за модификация на машина към вариант за обработка на заготовки

  Тази машина е сравнима с други гърбични машини със същия размер на обработвания прътов материал предлагани на пазара. Важните подобрения на конструктивните характеристики с акцент върху разширение на технологичните възможности за обработка са изпълнени без намеса в концепцията на машините MORI-SAY.

  Проспект с технически характеристики