Начало 9 Приложения 9 Въртящи енкодери за асансьори

Енкодери за безопасни асансьори от HEIDENHAIN

Изискванията към асансьорната технология трайно се повишиха през последните няколко години: изивсква се не само висока скорост на транспорт и по-голяма височина, но също и компактен дизайн и ниски експлоатационни разходи. А за по-голям комфорт на пътуването: плавно тръгване и постоянно ускорение са необходимо условие за приятно пътуване, без нежелани натоварвания, както и леко спиране и преминаване към точната позиция.

Тук управлението на задвижването играе важна роля. Тенденцията продължава към машини задвижвани без предавки, които предлагат редица икономически и екологични предимства: асансьорни системи с малко вибрации или шум; изискванията за намалено пространство дават възможност за асансьори с малка-машинна-стая (MRL); удобно пътуване; ниска енергиина консумация; отсъствие на поддръжка и масло.
В зависимост от стратегията за управление, използваните синхронни двигатели с постоянни магнити изискват информация за абсолютна позиция за точно управление на позицията на ротора. Информацията за позицията може да бъде предоставена например от абсолютен или инкрементален въртящ се енкодер с комутация на сигнала.
Въртящите се енкодери произведени от HEIDENHAIN, са подходящи както за задвижането на асансьора, така и за точното, безопасно и безшумно управление на вратите.

Посетете микросайта на HEIDENHAIN, разработен за приложения в асансьорната индустрия.
Проспект (PDF, ENG)

Серия продукти за безопасност и контрол на асансьори от ELGO ELECTRONIC

ELGO Group разработва и произвежда измервателни системи за определяне на позиция на асансьори, базирани на магнитна лента.  Благодарение на непрекъснатото развитие и последователно спазване на съответните стандарти, ELGO Batscale AG (част от групата) разширява допълнително водещата позиция на ELGO на пазара.

Информационните системи LIMAX използват технология с магнитна лента за записване на позицията на кабината на асансьора в шахтата с висока точност. Принципа е много прост: сензор, монтиран на кабината на асансьора открива текущата абсолютна позиция на кабината, използвайки сензори на Хол, които сканират безконтактно магнитната лента, монтирана в шахтата. По този начин позицията на цабината може да бъде определена по всяко време с висока точност. 
Сензорите LIMAX може да бъдат използвани за намалване на шума в структурите, съгласно DIN8989.
Продуктовото портфолио се състои от три продуктови линии, които покриват различни изисквания за информационните системи, предназначени за асансьорни шахти: LIMAX STANDARD, LIMAX RED и LIMAX COMPACT.

За повече информация посетете сайта на ELGO ELECTRONIC посветен на тези продукти.