Начало 9 Приложения 9 EDU.training – Образование § Машиностроене

EDU.training – ОБРАЗОВАНИЕ & МАШИНОСТРОЕНЕ
Програма за професионалните гимназии и технически университети

Проблемът:
През последните няколко години в българското машиностроене се открои ярко един проблем – липса на квалифицирани кадри по специалността „Програмиране на металорежещи машини с Цифрово Програмно Управление“. Причините за възникването на проблема са комплексни, но ето няколко:
– напускане на страната от много специалисти;
– липса на адекватна държавна политика в образованието почти 20 години: нулеви инвестиции в материална база, неосъвременени учебни програми и неналичие на връзка между бизнеса и образованието;
– закупуване на все повече машини с ЦПУ, вследствие на ръста на машиностроенето през последните години;
– липса на сериозни инвестиции от страна на бизнеса за образование и квалификация на персонала.

Ние, ЕСД България, сме убедени, че само ефективното използване на съвременни и високопроизводителни CNC металорежещи машини е решението, което може да даде шанс на българските машиностроители да се конкурират на европейския и световния пазар. Това пълноценно използване на CNC металорежещи машини може да се постигне само с висококвалифицирани специалисти.

Знаете ли, че средно 50% от потенциала на една CNC металорежеща машина НЕ се уползотворява поради недостатъчно или некачествено обучен персонал!
Решението да изградим съвместно Центрове за обучение по „Програмиране на Цифрови Програмни Управления“.

Център за обучение в Техническия Университет - София

Център за обучение в Техническия Университет – София
През Октомври 2008 съвместно с катедра „Технология на Машиностроенето и Металорежещите Машини“ създадохме нашия първи Център за обучение за „Програмиране на CNC машини“. Той е разположен в блок 3, зала 3419 на ТУ – София. Центърът за обучение бе изграден с изключителното съдействие на проф. д.т.н. Георги Попов, Ръководител на катедрата и с неоценимата помощ на доц. д-р Петър Хаджийски.

Център за обучение в Технически Университет – София

Проспект (PDF файл, 0.8 MB)
Препоръка (PDF файл, 0.3 MB)

Център за обучение в Професионална Техническа Гимназия "Юрий Гагарин" - Монтана

През Декември 2008 създадохме Зала за обучение за „Програмиране на CNC машини“ и в Монтана. Центърът за обучение разполага с компютърни работни места, оборудвани с програмиращите станции (симулатори) на HEIDENHAIN за цифровото програмно управление модел TNC 320 за управление на фрезови центри и цифровото програмно управление модел MANUALplus за управление на стругови машини.
Гимназията разполага и с две модернизирани през 2008 година машини: цифров струг модел CT 161 с управление HEIDENHAIN MANUAL plus и фреза модел FV 325.02 с управление HEIDENHAIN TNC 320.

Проспект (PDF файл, 0.8 MB)
Препоръка (PDF файл, 0.3 MB)

Център за обучение в Професионална Техническа Гимназия - Варна

Център за обучение в Професионална Техническа Гимназия – Варна
През Декември 2008 създадохме Зала за обучение за „Програмиране на CNC машини“ и във Варна. Центърът за обучение разполага с компютърни работни места, оборудвани с програмиращите станции (симулатори) на HEIDENHAIN за цифровото програмно управление модел TNC 320 за управление на фрезови центри и цифровото програмно управление модел MANUALplus за управление на стругови машини.
Гимназията разполага и с две модернизирани през 2008 година машини: цифров струг модел CT 161 с управление HEIDENHAIN MANUALplus и фреза модел FV 325.02 с управление HEIDENHAIN TNC 320.

Професионална Техническа Гимназия – Варна
Проспект (PDF файл, 0.8 MB)
Препоръка (PDF файл, 0.3 MB)

Център за обучение в Професионална Техническа Гимназия "Иван Райнов" - Ямбол

През Декември 2008 създадохме Зала за обучение за „Програмиране на CNC машини“ и в Ямбол. Центърът за обучение разполага с компютърни работни места, оборудвани с програмиращите станции (симулатори) на HEIDENHAIN за цифровото програмно управление модел iTNC 530 за управление на фрезови центри и цифровото програмно управление модел MANUALplus за управление на стругови машини.
Гимназията разполага и с две модернизирани през 2008 година машини: универсален струг и универсална фреза с линейни измервателни системи и цифрова индикация HEIDENHAIN модел ND 780.

Техническа Гимназия „Иван Райнов“ – Ямбол
Препоръка (PDF файл, 0.3 MB)

Център за обучение в Професионална Гимназия "Васил Левски" - Кърджали

През пролетта на 2010 година създадохме Зала за обучение за „Програмиране на CNC машини“ и в Кърджали. Центърът за обучение разполага с компютърни работни места, оборудвани с програмиращите станции (симулатори) на HEIDENHAIN за цифровото програмно управление модел TNC 320/TNC 620 за управление на фрезови центри и цифровото програмно управление модел MANUALplus 620 за управление на стругови машини.
Гимназията разполага и с две модернизирани през 2010 година машини: цифров струг модел CT 161 с управление HEIDENHAIN MANUALplus и вертикална фреза модел Fehlmann Picomax 50 с управление HEIDENHAIN TNC 320. Машината Fehlmann Picomax 50 е окомплектована и с датчици HEIDENHAIN за автоматично измерване на детайла TS 220 и за измерване на инструмента TT 140.
Със съдействието на фирма SANDVIK Coromant и двете машини са окомплектовани с базови комплекти режещи инструменти.

Професионална Гимназия „Васил Левски“ – Кърджали
Проспект (PDF файл, 0.8 MB)

Център за обучение в Професионална Техническа Гимназия "Д-р Никола Василиади" - Габрово

През пролеттa на 2010 година създадохме Зала за обучение за „Програмиране на CNC машини“ и в Габрово. Центърът за обучение разполага с компютърни работни места, оборудвани с програмиращите станции (симулатори) на HEIDENHAIN за цифровото програмно управление модел iTNC 530 за управление на фрезови центри и цифровото програмно управление модел MANUALplus 620 за управление на стругови машини.
Гимназията разполага и с една чисто нова машина: Вертикален обработващ център модел Kovosvit MAS MCV 754 Quick с управление HEIDENHAIN iTNC 530.
Със съдействието на фирма SANDVIK Coromant машината MCV 754 Quick e окомплектованa с базов комплект режещи инструменти.

Професионална Техническа Гимназия „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

Проспект (PDF файл, 0.8 MB)

Център за обучение в Професионална Гимназия по Механоелектротехника "Девети май" - Червен бряг

През пролетта на 2010 година създадохме Зала за обучение за „Програмиране на CNC машини“ и в Червен бряг. Центърът за обучение разполага с компютърни работни места, оборудвани с програмиращите станции (симулатори) на HEIDENHAIN за цифровото програмно управление модел iTNC 530 за управление на фрезови центри и цифровото програмно управление модел MANUALplus 4110 за управление на стругови машини.
Гимназията разполага и с една чисто нова машина: CNC струг модел Kovosvit MAS MT 32 с управление HEIDENHAIN MANUALplus 4110.
Със съдействието на фирма SANDVIK Coromant машината MT 32 e окомплектованa с базов комплект режещи инструменти.

Професионална Гимназия по Механоелектротехника „Девети май“ – Червен бряг
Проспект (PDF файл, 0.8 MB)
Препоръка (PDF файл, 0.3 MB)

Професионална Гимназия по Механоелектротехника - Плевен

ЕСД България достави програмиращи стании HEIDENHAIN на Професионална Гимназия по Механоелектротехника по проект Домино. Програмиращите станции ще се използват в процеса на обучение на учениците от специалност Машини и системи с ЦПУ. Завършилите  младежи могат бързо да започнат работа в про­изводствени фирми занимаващи се с проектиране и изработка на машинни елементи и детайли, настройка и опериране с машини и съоръжения с ЦПУ, както и в други свързани области. Специалисти в тази сфера са търсени както в региона на Плевен и цяла България, така и на пазара на труда в Европейския съюз.

Можете да отворите от тук сайта на Професионална Гимназия по Механоелектротехника – Плевен 

За проекта ДОМИНО
Дуалното образование се въвежда в България в рамките на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”, финансиран от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът е известен накратко като ДОМИНО – абревиатура на „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“.