DATALOGIC

Manufacturer : Datalogic

Industrial bar code scannerd, marking system and sensors by DATALOGIC. For more information, please visit www.automation.datalogic.com

Send an inquiry

The product has been added into your inquiry.

View the inquiry Add more products

This product was already added into your inquiry

View the inquiry Add more products

Request was sent successfully.
Thanks for your time.
We will respond as soon as possible.

Send an inquiry

Използвайки формата по-долy, може да изпратите въпроси, предложения или забележки.

All fields marked with a sign (*) are required.

Информацията, събрана от ЕСД България ЕООД при използването на уебсайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ЕСД България ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Нещо повече, ЕСД България ЕООД се стреми да обезпечи сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от ЕСД България ЕООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона.

Add to Inquiry