Contacts

Използвайки формата по-долy, може да изпратите въпроси, предложения или забележки.

Моля, преди да изпратите съобщението си към нас, запознайте се с политиката ни за поверителност. Информацията, събрана от ЕСД България ЕООД при използването на уебсайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ЕСД България ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Нещо повече, ЕСД България ЕООД се стреми да обезпечи сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от ЕСД България ЕООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона.

All fields marked with a sign (*) are required.


View larger mapTo contact our different departments by e-mail, Please, click here!

Office address: Sofia 1172
Dr. G.M. Dimitrov Blvd., bl. 60, entr. G, fl. 1
Address for correspondence: Sofia 1172, PO Box 124
Telephones: (+359 2) 963 2949, 963 2298
Fax: (+359 2) 963 2940
GPS coordinates: 42о 39' 43.55" N / 23о 21' 09.28" E

 

How to find us, Download PDF file