Услуги

Обучение / Образователни курсове

Техническата квалификация и непрекъснатото усъвършенстване са задължителни за постигането на технологичен напредък и сигурно бъдеще както на отделния специалист, така и на неговата компания. ЕСД България, самосотоятелно или съвместно със своите партньори, предлага образувателни курсове, в които се получават технически познания, необходими в практиката и съобразени с очакванията на потребителите за компетентност и полезност.

CNC Технологии и Автоматизация
Тренировъчните курсове се провеждат не само в централата на HEIDENHAIN в Traunreut, Германия. Можем да организираме обучение където пожелаете. ЕСД България / HEIDENHAIN предлагат следните образувателни курсове:

  • NC програмиране - За оператори на машини със HEIDENHAIN NC управления: Специалисти по NC програмиране (производство, планиране на процесите, NC обучение)
  • PLC програмиране и адаптиране - За специалисти-производители на машини и специалисти, занимаващи се с моденизация на машини: PLC програмисти, инженери-проектанти, координатори на проекти
  • Първоначален пуск / оптимизация - За специалисти-производители на машини и специалисти, занимаващи се с моденизация на машини
  • Сервизиране - За опериране, поддръжка и диагностика: За специалисти-производители на машини, специалисти, занимаващи се с моденизация на машини, търговски фирми със сервиз и специализирани сервизни фирми
  • Специални курсове - По желание на клиента ЕСД България / HEIDENHAIN организират курсове по специфични теми.