Услуги

Обучение / Образователни курсове

Техническата квалификация и непрекъснатото усъвършенстване са задължителни за постигането на технологичен напредък и сигурно бъдеще както на отделния специалист, така и на неговата компания. ЕСД България, самосотоятелно или съвместно със своите партньори, предлага образувателни курсове, в които се получават технически познания, необходими в практиката и съобразени с очакванията на потребителите за компетентност и полезност.

Компютърна периферия
Тренировъчните курсове се провеждат както в България, така и в тренировъчните центрове на нашите партньори в Германия и Австрия. Можем да организираме обучение на местоположение по Ваше желание.
ЕСД България / Dascom (TallyGenicom) предлагат следния примерен образувателен курс:

 • История на линейните и матричните принтери
 • Избор на правилния принтер
 • Маркетингово сравнение
 • Технически възможности на принтерите TallyGenicom 
 • Пазарни предимства на принтерите TallyGenicom
 • Инсталиране и конфигуриране на принтерите TallyGenicom
 • Техническа профилактика на принтерите TallyGenicom
 • Възможни проблеми по време на експлоатация и начини за тяхното отстраняване
 • Нови продукти
 • Набор техническа документация за ползване по време на курса 
 • Проспекти за принтерите TallyGenicom, предмет на курса
 • Драйвери за принтерите TallyGenicom.