3D Опипвачи за машини с ЦПУ Върни се към всички промоции

Още промоции

07.01.2019

2D баркод скенери за аптеки

още
01.04.2014

24 месеца гаранция на части за матрични принтери

още
01.04.2014

3D опипвачи HEIDENHAIN за настройка и измерване на детайла и режещия инструмент на машини с ЦПУ


Специална промоционална оферта за 3D опипвачи, PDF файл за сваляне

В днешно време изискванията към стандартните фрезови машини за производство на инструменти и матрици и изискванията към високопроизводителните об­ра­ботващи центри все повече се уеднаквяват. И най-често от машините се изискват две основни неща: качествена продукция и висока производителност.

Повечето съвременни циф­рови управления разполагат с вгра­дени функции (или опции) за управ­ление, измерване и контрол на режещите инструменти, както и с функции за настройка на детайла и за проверка на процеса на рязане (обработка на детайла). Това е неоценима помощ за на­­ма­ля­ва­не на машинното непро­из­водствено и непродуктивно време и за повишаване качеството на крайната продукция. 

А Вашата машина разполага ли с тези възможности? Най-верояно отговорът на този въпрос е НЕ, за съжаление.

Статистиката за инстали­ра­ни­те нови CNC машини в България през последните 10-12 години по­казва, че само на около 3-5% от машините има инсталирани 3D опип­вачи за настройка и измерване на детайла и режещия инструмент. Това означава, че сте инвестирали в цифрова машина, но НЕ използвате пълноценно нейните възможности. А Вие пред­­почитате ма­ши­ни­те да носят максимална печалба, нали?

Ние Ви предлагаме РЕШЕНИЕ: Инсталиране на 3D опипвачи HEIDENHAIN за настройка и измерване на работния детайл и режещия инструмент.

Така получавате след­ните ос­нов­ни преиму­ще­ства:
♦  Увеличена произ­во­ди­тел­ност чрез намаляване на пре­стои­­те за настройка на машината и детайла
♦  По-високо качество чрез автоматично измерване на инструмента и детайла
♦  Две години гаранция и на­дежд­на техническа под­дръжка.