Партньори

HEFTER Systemform

РЕЗАЧНИ АПАРАТИ И СИСТЕМИ ЗА ПЛИКОВАНЕ


ЕСД България ЕООД е партньор на HEFTER SYSTEMFORM GMBH за България

HEFTER е специализирана в производството на сгъващи, пликоващи и франкиращи машини, предназначени за улесняване на офис дейностите на малки и средно големи компании и организации.

Още от основаването си през 1967г. HEFTER е специализирана в производството на сгъващи и пликоващи машини. Предлагат се също така и франкиращи машини. Продуктите на HEFTER основно са предназначени за улесняване на ежедневните офис дейности на малки и средно големи компании и организации, разпращащи регулярно различни видове писма, съдържащи например фактури, уведомления, справки, рекламни материали и т.н.

Днес, с повече от 70 000 доставени машини по целия свят, HEFTER е утвърден и водещ доставчик на сгъващи, пликоващи и франкиращи системи.