Контакти

Използвайки формата по-долy, може да изпратите въпроси, предложения или забележки.

Моля, преди да изпратите съобщението си към нас, запознайте се с политиката ни за поверителност. Информацията, събрана от ЕСД България ЕООД при използването на уебсайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ЕСД България ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Нещо повече, ЕСД България ЕООД се стреми да обезпечи сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от ЕСД България ЕООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона.

Всички полета отбелязани със знака (*) са задължителни за попълване.


Виж по-голяма картаАдресите ни за контакт по ел. поща може да намерите тук!

Офис-адрес: София 1172
бул. "Д-р Г.М. Димитров", бл. 60, вх. Г, ет. 1 
Адрес за кореспонденция: София 1172, ПК 124
Телефони: (02) 963 2949, 963 2298
Факс: (02) 963 2940
GPS координати: 42о 39' 43.55" N / 23о 21' 09.28" E
 

Как да ни намерите, PDF файл за сваляне