Приложения

Содексо Пасс България ЕООД
Содексо Пасс България ЕООД е създадено в началото на 2003г. и е дъщерно дружество на Содексо Пасс Интернешънъл, базирано в Париж, Франция. Основната дейност на дружеството е управлението на придобивки чрез ваучери и карти за услуги и в частност управление на придобивки за храна.
Ваучерите на фирма Содексо Пасс са предварително разпечатани на широка и непрекъсната хартия. За да бъдат нарязани ваучерите на отделни екземпляри се използва режещ автомат на фирма Boewe Systec модел 310speed. Машината 310Speed е проектирана за големи натоварвания при критично малко време за работа. Определяна като „Класика“ измежду гилотините, модела 310Speed предлага прецизно рязане и при най-висока скорост.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Дайрект Сървисиз
Спaзвaйки стрoгитe изисквaния зa сигурнoст и прaвилaтa зa зaщитaтa нa дaннитe, Дайрект Сървисиз прeдлaгa цялoстен директен мейлинг като използва влагащи и пликоващи машини на Böwe Systec.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

 

Режещ автомат 310speed
Boewe Systec

   

Содексо Пасс България ЕООД
Проспект (PDF файл, 0.4 MB)

Дайрект Сървисиз
Проспект (PDF файл, 0.4 MB)

Режещ автомат 310speed
(английски език, PDF файл, 0.7 MB)