Приложения

Джи Пи Ес България АД
Джи Пи Ес България АД е акционерно дружество с мажоритарен собственик МобилТел ЕАД. Услугата "Локализация, контрол и управление на транспортни средства" позволява ефективен мениджмънт на превозни средства – изпращане на съобщения до водача за промяна на курса и посочване на нов адрес за товарене/разтоварване, контрол на разхода на гориво, планиране на маршрута на превозното средство и др. Посредством автопейджър има възможност за изпращане/получаване на SMS съобщения от/към транспортното средство. За тази цел към системата стандартно е включена и клавиатура Cherry (модел G84-4100).
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

 

Клавиатура G84-4100
Cherry

   

Джи Пи Ес България АД
Проспект (PDF файл, 0.2 MB)

Проспект на клавиатура Cherry G84-4100
(Английски език, PDF файл, 0.2 MB)