Приложения

РЕТРОФИТ НА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ - ИКОНОМИЧНАТА АЛТЕРНАТИВА

Модернизирането на машини, наричано още ретрофит, е решение, което дава нов живот на машинния Ви парк. Ние можем да Ви помогнем да върнете машините си отново във върхова форма. В повечето случаи механиката на машината е все още в добро или много добро състояние, но управлението и двигателите са износени, което резултира във все по-чести проблеми и все по-големи трудности при снабдяването с резервни части.

На практика ретрофита означава:
 - Замяна или инсталиране на CNC управление и/или двигатели от последно поколение, независимо от досега използваната технология
 - Механична преработка и модернизация на цялата машина, ако е необходимо.

 В зависимост от оборудването, от което се нуждаете и от нивото на модернизация, може да получите следните основни преимущества:
 - Увеличена производителност чрез намаляване на престоите и чрез по-бързи машинни цикли при изработването на сложни детайли
 - По-високо качество чрез по-висока точност и по-лесно опериране/програмиране
 - Голяма леснота за работа и програмиране
 - По-бързи машинни цикли за изработване на сложни детайли
 - По-голяма прецизност
 - Гарантирана доставка на резервни части за дълъг период от време
 - Надеждно и сигурно управление на данните
 - По-голяма памет
 - Мрежови и CAD възможности за комуникация.

Примери за модернизирани машини

Селена - Габрово
Модернизиране на фрезова машина AXA VSC-2-M с управление HEIDENHAIN TNC 320 във фирма Цератицит, Габрово.
Модернизиране на фрезова машина MAHO 700 с управление HEIDENHAIN TNC 320 във фирма Мехатроника, Габрово.
Модернизиране на фрезова машина DECKEL FP3 с управление HEIDENHAIN TNC 320 във фирма Арексим, Смолян.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

ЕСД България / Кремиковци - София
Хоризонтална пробивно-разстъргваща машина Skoda W200G със цифрова индикация HEIDENHAIN POSITIP 880 и линейни измервателни системи на ELGO Electric модел MIX4.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

ЕСД България - София / KAMA Pres - Турция
Вертикална фрезова машина 65А80, управлявана с ЦПУ HEIDENHAIN TNC 410 и цифрови мотори IndraDyn и задвижвания IndraDrive на Rexroth.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

завод ИНДЕКС-6 - Пловдив
Вертикалната фрезова машина MIKROMAT 6A бе модернизирана с управление TNC 320 на HEIDENHAIN.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Машин Комерс - Асеновград
Вертикален обработващ център MCV 2010, управляван с ЦПУ HEIDENHAIN TNC 410.
Пробивно-фрезови струг CE 063. Извършен е цялостен механичен ремонт на машината. Монтирано е ЦПУ HEIDENHAIN MANUALplus 4110, плюс пълен комплект HEIDENHAIN инвертори, двигатели и необходимите свързващи кабели. За обратни връзки по трите оси и шпиндела се използват, вградените в двигателите енкодери.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Полимета C - София
Модернизация на 5-осна вертикална фрезова машина MIKROMAT 9А със HEIDENHAIN iTNC 530.
Няколко вертикални и хоризонтални обработващи центри, управлявани с ЦПУ HEIDENHAIN TNC 310, TNC 410 и TNC 430.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

РАИС - Пазарджик
Хоризонтална пробиваща машина BFT 90/3. Стандартните винтове са заменени със сачмено-винтови двойки. Монтирано е ЦПУ HEIDENHAIN TNC 310 със допълнителен разширителен PLC контролер.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Полимета - Стара Загора
Вертикална фреза модел 65А80. Извършен е цялостен механичен ремонт. Монтирано е компактно ЦПУ HEIDENHAIN модел TNC 310, което управлява аналогови серво модули с интерфейс +/-10V.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

POSITIP 880
HEIDENHAIN 

 

TNC 310
HEIDENHAIN 

 

TNC 320
HEIDENHAIN 
 

 

iTNC 530
HEIDENHAIN 
 

IndraDrive
Bosch Rexroth

  
MIX4
ELGO ELECTRONIC 
 

 

Селена - Габрово
Модернизиране на фрезови машини AXA VSC-2-M, MAHO 700 и DECKEL FP3 с управление HEIDENHAIN TNC 320.
Проспект (PDF файл, 0.4 MB)

ЕСД България / Кремиковци - София
Хоризонтална пробивно-разстъргваща машина Skoda W200G със цифрова индикация HEIDENHAIN POSITIP 880 и линейни измервателни системи на ELGO Electric модел MIX4.
Проспект (PDF файл, 0.2 MB)

ЕСД България - София / KAMA Pres - Турция
Вертикална фрезова машина 65А80, управлявана с ЦПУ HEIDENHAIN TNC 410 и цифрови мотори IndraDyn и задвижвания IndraDrive на Rexroth.
Проспект (PDF файл, 0.3 MB)

завод ИНДЕКС-6 - Пловдив
Вертикалната фрезова машина MIKROMAT 6A бе модернизирана с управление TNC 320 на HEIDENHAIN.
Проспект (PDF файл, 0.4 MB)

Машин Комерс - Асеновград
Вертикален обработващ център MCV 2010, управляван с ЦПУ HEIDENHAIN TNC 410.
Проспект (PDF файл, 0.4 MB)
Пробивно-фрезови струг CE 063 с ЦПУ HEIDENHAIN MANUALplus 4110, пълен комплект HEIDENHAIN инвертори, двигатели и необходимите свързващи кабели.
Проспект (PDF файл, 0.4 MB)

Полимета C - София
5-осна вертикална фрезова машина MIKROMAT 9А със HEIDENHAIN iTNC 530.
Проспект (PDF файл, 0.4 MB)
Вертикални и хоризонтални обработващи центри, управлявани с ЦПУ HEIDENHAIN TNC 310, TNC 410 и TNC 430.
Проспект (PDF файл, 0.5 MB)

РАИС - Пазарджик
Хоризонтална пробиваща машина BFT 90/3 със сачмено-винтови двойки и ЦПУ HEIDENHAIN TNC 310 с допълнителен разширителен PLC контролер.
Проспект (PDF файл, 0.3 MB)

Полимета - Стара Загора
Вертикална фреза модел 65А80 с ЦПУ HEIDENHAIN модел TNC 310, което управлява аналогови серво модули с интерфейс +/-10V.
Проспект (PDF файл, 0.3 MB)

Проспект на POSITIP 880 (английски език, PDF файл, 2.2 MB)

Проспект на TNC 310 (английски език, PDF файл, 0.4 MB)

Проспект на TNC 320 (английски език, PDF файл, 0.2 MB)

Проспект на iTNC 530 (английски език, PDF файл, 0.2 MB)

Проспект на MIX4 (английски език, PDF файл, 0.2 MB)