Приложения

Машстрой - Троян / ЗММ-България Холдинг АД
Стругове модели C560E и C630E, C560BE, C630BE и C830BE, C490E, CТ201М и CT251M управлявани с ЦПУ HEIDENHAIN MANUALplus 4110.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

ЗММ Сливен / ЗММ-България Холдинг АД
Стругове модели LCC800 и LCC1000, управлявани с ЦПУ HEIDENHAIN MANUALplus 4110.
Файл с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Арсенал - Казанлък
Вертикален обработващ център FV 361 05, с цифрово програмно управление HEIDENHAIN модел iTNC 530.
Хоризонтални и вертикални фрезови машини FHV 321 03 и FHV 361 03, с цифрово програмно управление HEIDENHAIN модел TNC 310 или iTNC 530. 
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

РАИС - Пазарджик
Вертикалните фрезови центри M400 и M450 са проектирани за приложения, където са необходими високи скорости и висока точност. Те се предлагат с ЦПУ iTNC 530 и задвижвания HEIDENHAIN.
Файл с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Силома - Силистра
Хоризонтална отрезно-лентова машина OL 260 A CNC с интегрирана магнитна измервателна система за дължина на фирмата ELGO Electric.
Файл с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

MANUALplus 4110
HEIDENHAIN

iTNC 530
HEIDENHAIN
TNC 310
HEIDENHAIN
Магнитна измервателна система за дължина
ELGO Electronic

Машстрой - Троян / ЗММ-България Холдинг АД
Проспект (PDF файл, 0.2 MB)
Стругове модели C560BE, C630BE и C830BE, управлявани с ЦПУ HEIDENHAIN MANUALplus 4110.
Проспект (PDF файл, 0.2 MB)
Струг модел C490E, управляван с ЦПУ HEIDENHAIN MANUALplus 4110.
Проспект (PDF файл, 0.2 MB)
Стругове модели CТ201М и CT251M, управлявани с ЦПУ HEIDENHAIN MANUALplus 4110.
Проспект (PDF файл, 0.2 MB)

ЗММ Сливен / ЗММ-България Холдинг АД
Стругове модели LCC800 и LCC1000, управлявани с ЦПУ HEIDENHAIN MANUALplus 4110.
Проспект
 (PDF файл, 0.3 MB

Арсенал - Казанлък
Вертикален обработващ център FV 361 05, с цифрово програмно управление HEIDENHAIN модел iTNC 530.
Проспект
 (PDF файл, 0.3 MB)
Хоризонтални и вертикални фрезови машини FHV 321 03 и FHV 361 03, с цифрово програмно управление HEIDENHAIN модел TNC 310 или iTNC 530.
Проспект (PDF файл, 0.2 MB)

РАИС - Пазарджик
Вертикалните фрезови центри M400 и M450 с ЦПУ iTNC 530 и задвижвания HEIDENHAIN. 
Проспект (PDF файл, 0.1 MB

Силома - Силистра
Хоризонтална отрезно-лентова машина OL 260 A CNC с интегрирана магнитна измервателна система за дължина на фирмата ELGO Electric. 
Проспект (PDF файл, 0.2 MB)

Проспекти на използваните в приложенията продукти можете да намерите на интернет-страниците на производителите HEIDENHAIN и ELGO Electronic.