Приложения

Тремол ООД - Велико Търново
Касов апарат модел ZEKA 01. Висококачествена CHERRY клавиатура, базирана на доказалите се бутони тип ML, с минимум 20 милиона безотказни превключвания. Касата разполага и с интерфейс за бар код скенер Metrologic.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

ZIT Завод за Изчислителна Техника ЕООД - София
ZIT 3001M. Касов апарат със интерфейси за връзка с PC, бар-код скенер Metrologic, везна. Подходящ за магазини, ресторанти, хотели, складове. Клавиатура с CHERRY ML бутони за минимим 20 милиона безотказни превключвания.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Електроника АД - София
Електронният касов апарат Електроника 04 разполага с клавиатура от 12 цифрови и 20 функционални клавиша. Клавиатурата е базирана на доказалите се като изключително надеждни бутони ML на Cherry.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Елтрейд - София
За своята POS система "Детелина" фирма Елтрейд избра да използва два модела доказани клавиатури на Cherry: програмируемата G80-1950 с интегриран четец за магнитни карти и програмируемия цифров блок G84-4700.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Нископрофилен бутон модел ML
CHERRY

Тремол ООД - Велико Търново
Проспект (PDF файл, 0.1 MB)

ZIT Завод за Изчислителна Техника ЕООД - София
Проспект (PDF файл, 0.1 MB)

Електроника АД - София
Проспект (PDF файл, 0.4 MB)

Елтрейд - София
Проспект (PDF файл, 0.1 MB)

Проспект на ML-бутон
(Английски език, PDF, 0.5 MB)