Приложения

Основен ремонт и модернизация на многошпинделни стругови автомати - икономичната алтернатива

Основният ремонт и модернизирането на машини е решение, което дава нов живот на машинния Ви парк. Ние можем да помогнем да върнете старите си многошпинделни стругови автомати отново във върхова форма.

Защо предлагаме ремонта и модернизирането като алтернатива на закупуването на нова високоефективна машина модел MORI-SAY, произведена в Чехия от нашия партньор TAJMAC-ZPS?
Защото в доста случаи механиката на дадена стара машина е все още в добро или много добро състояние, но всички други компоненти (шпинделен барабан, управление, задвижване и т.н.) са напълно амортизирани и отдавна морално остарели.

Кой ще извърши ремонта?
Основен изпълнител е нашият партньор фирма ZPS-GO (ZPS - GENERALNI OPRAVY, a.s.) Чехия. Това е една от най-големите компании в Европа, специализирани в основния ремонт и модернизацията на многошпинделни стругови автомати. Заводът има капацитет за отремонтиране на повече от 40 многошпинделни струга годишно, като за всяка машина се гарантира точност като на новопроизведена машина.

Какво включва ОСНОВНИЯ РЕМОНТ на един многошпинделен стругов автомат?
 1. ПРОФИЛАКТИКА
 - пълно разглобяване на машината
 - цялостно почистване както на машината, така и на всички нейни компоненти
 - преглед и проверка на всички компоненти за износване
 - подмяна на всички лагери, оси и втулки
 2. ШПИНДЕЛЕН БАРАБАН
 - ремонт на шпинделите и замяна на всички шпинделни лагери
 - монтаж и настройка на шпинделите
 - измерване точността на шпинделите в движение и настройка на лагеруването им
 - шлайфане и напасване на централния вал, замяна на втулките на основната ос
 3. ПЛЪЗГАЩИ НАПРАВЛЯВАЩИ
 - проверка за износване
 - шлифоване
 - ремонт или замяна на всички контраклинове
 - монтаж на направляващите и напасване
 - проверка за точност
 4. ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ
 - цялостно вътрешно и външно боядисване
 - пълно модернизиране или ремонт на хидравличната система
 - пълно модернизиране или ремонт на смазващата система
 - тестване за точност
 - нови ограждения на машината, като мярка за безопасност, съгласно Европейска директива CE 89/392.

В какво се състои МОДЕРНИЗАЦИЯТА на един многошпинделен стругов автомат?
Модернизирането на една машина може да включва една от следните две възможности:
1. МОДЕРНИЗИРАНЕ И ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЧАСТ
- замяна на механичните превключватели за управление на гърбичните механизми с нова електронна позиционираща система за ексценриците с намалено гърбично управление на машината
- замяна на релейно-контакторното управление на машината с програмируем PLC контролер SIEMENS, осигуряващ диагностика на грешките при автоматичен режим на работа
- инсталиране на нов панел за управление с дисплей за наблюдение на операциите на машината, като може да се настрои спиране на подаванията при изтичане на живота на отделните инструменти
2. МОДЕРНИЗИРАНЕ И ЕКИПИРАНЕ НА МАШИНАТА С УПРАВЛЯЕМИ (като скорост и подаване) НЕЗАВИСИМИ SIEMENS AC МОТОРИ
- плавно регулиране на работата на машината (т.е. времето за един цикъл) в зависимост от технологията, като управлението е директно от операторския панел (машината e без скоростна кутия)
- намаляване на шума от машината
- скъсяване на непроизводственото време с около 30%
- стабилно и гладко преминаване от работно в неработно състояние и обратно, независимо от температурата на машината, с възможност за промяна на ъгъла на превключвателите директно от операторския панел
- усъвършенстване на машината с възможност за допълнителни стругови операции при три различни скорости (включително реверсиране), управлявани от машинния панел
- панел за управление с дисплей за наблюдение на машината, позволяващ и изчисляване на скоростите на рязане и смяната на оборотите на въртене в зависимост от дефинираното време за работа
- намаляване на времето за поддръжка на машината, тъй като няма съединители и спирачки за високи скорости
- като опция, машината може да бъде оборудвана така, че да могат да се използват две различни работни времена в един машинен цикъл
- управляемите мотори са с вградена механична спирачка, която се задейства при спиране на ел. захранването или някаква повреда, така че всички предавки спират. Така се реализират всички необходими мерки за безопасност.

Примери за модернизирани многошпинделни стругови автомати можете да намерите в секция Документи.

Примери за модернизирани многошпинделни стругови автомати.
Проспект (PDF файл, 3.4 MB)