Приложения

Благоевград-БТ АД - Благоевград
За контрол на количествата цигари, представляващи пакетирани и запечатани кашони, в завод Благоевград-БТ се използват бар-кодове. Отпечатаните върху кашоните бар-кодове се сканират с индустриални скенери Datalogic модел DS 6300. Така всеки кашон се проследява в реално време.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

IVAS Tech Ltd. - София
Pick & Place системата PLM2000 е базирана на последните технологии за задвижване и позициониране с линейни двигатели и “On-the-Fly” система с CMOS камера. Към системата стандартно е включена и клавиатура Cherry (модел G84-4400) с интегрирано посочващо устройство тип "trackball".
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Шведски кибрит Плам България АД - Костенец
Индустриалните компютри, използвани в производствените цехове на фирма Шведски кибрит Плам са монтирани в 19-инчови RACK-шкафове. За да се удовлетвори изискването за работа с компютрите в запрашена и мръсна среда, IT-специалистите на завода избраха да използват индустриалната клавиатура модел K-848 на Tipro Keyboards, която е и с вградено посочващо устройство тип "Touchpad".
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Индустриален бар код скенер DS6300
Производител Datalogic Automation

Клавиатура с вграден track-ball G84-4400
Производител Cherry

Индустриална клавиатура K-line
производител Tipro

Благоевград-БТ АД - Благоевград
Проспект (PDF файл, 0.4 MB)

IVAS Tech Ltd. - София
Проспект (PDF файл, 0.2 MB)

Шведски кибрит Плам България АД - Костенец
Проспект (PDF файл, 0.3 MB)

Индустриален бар код скенер DS6300
(Prospect, PDF, 1.2 MB)

Клавиатура с Keyboard с интегриран track-ball G84-4400
(Prospect, PDF, 0.1 MB)

Индустриална клавиатура K-line
(Prospect, PDF, 0.2 MB)