За нас

Целта ни

ДА БЪДЕМ БЕЗСПОРЕН ЛИДЕР
В ПРЕДЛАГАНИТЕ РЕШЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА ICT* и CNC** ТЕХНОЛОГИИТЕ & АВТОМАТИЗАЦИЯТА,
ЗА ВСИЧКИ НАШИ КЛИЕНТИ!

  • Коректността и качеството на предлаганите от нас продукти, решения и услуги са ключови понятия в дейността на ЕСД България. Целта ни е дългосрочно сътрудничество, съвместна работа и допълнителни услуги в процеса на експлоатация на закупената от нас техника.
  • Предлагаме на нашите клиенти и партньори достъп до продуктите, решенията и услугите на световни производители, с които имаме подписани договори, с всички предимства на директния контакт.
  • Ние доставяме висококачествени продукти, решения и услуги от областите на ICT* и CNC** Технологиите & Автоматизацията, като осигуряваме компетентна, бърза и надеждна сервизна и техническа под­дръж­ка.

При интерес от Ваша страна, с удоволствие ще Ви изпратим нашата фирмена презентация.

* ICT: Information and Communication Technologies / Информационни и Комуникационни Технологии 

** CNC: Computerized Numerical Control / Цифрови Програмни Управления