За нас

Помощ

  Internet Browser
 

Internet Browser
Може да разглеждате този сайт със следните програми:
- Internet Explorer. Може да свалите и инсталирате програмата от www.microsoft.com
- Mozilla Firefox. Може да свалите и инсталирате програмата от www.mozilla.org
- или друга програма за достъп до Internet по Ваш избор.

       
  Adobe Reader
 

Adobe Reader
Голяма част от информацията на този сайт е представена под формата на PDF-файлове. За да разглеждате тези файлове се нуждаете от програмата Adobe Reader (версия 8.0 или по-нова). Може да свалите и инсталирате програмата от www.adobe.com.

       
  Adobe Reader   Основни настройки на Adobe Reader
За да виждате PDF-документите правилно на екрана направете следното:
- Стартирайте Adobe Reader
- Изберете от менютата на Adobe Reader: Edit > Preferences
- От Page Display / Rendering / Smooth text изберете None
- От Вашия Internet Browser деактивирайте Show PDF in Browser
- От Documents деактивирайте Open Cross-Document Links in Same Window.
       
  Adobe Reader
 

Правила за работа с Adobe Reader
Помощната информация в Adobe Reader Ви предоставя кратко въведение за най-важните функции на програмата:
- Стартирайте Adobe Reader
- От меню Help изберете Adobe Reader Help.