Приложения

 

Изискванията към асансьорната технология трайно се повишиха през последните няколко години: не само висока скорост на транспорт и по-голяма височина се изисква, но също и компактен дизайн и ниски експлоатационни разходи. А за по-голям комфорт на пътуването: плавно тръгване и постоянно ускорение са необходимо условие за приятно пътуване, без нежелани натоварвания, както и леко спиране и преминаване към точната позиция.

Тук управлението на задвижването играе важна роля. Тенденцията продължава към машини задвижвани без предавки, които предлагат редица икономически и екологични предимства: асансьорни системи с малко вибрации или шум; изискванията за намалено пространство дават възможност за асансьори с малка-машинна-стая (MRL); удобно пътуване; ниска енергиина консумация; отсъствие на поддръжка и масло.

 
В зависимост от стратегията за управление, използваните синхронни двигатели с постоянни магнити изискват информация за абсолютна позиция за точно управление на позицията на ротора. Информацията за позицията може да бъде предоставена например от абсолютен или инкрементален въртящ се енкодер с комутация на сигнала.

Въртящите се енкодери произведени от HEIDENHAIN, са подходящи както за задвижането на асансьора, така и за точното, безопасно и безшумно управление на вратите.

 

ERN инкрементални въртящи се енкодери

ECN абсолютни еднооборотни енкодери

EQN/IQN абсолютни многооборотни въртящи се енкодери с монтиран статорен съединител

RIQ абсолютни многооборотни въртящи се енкодери за отделен валов съединител

ERO модулни инкрементални въртящи се енкодери

ECI абсолютни еднооборотни въртящи се енкодери

EQI абсолютни многооборотни въртящи се енкодери

Въртящи се енкодери за асансьорната индустрия
Проспект (PDF файл, 3.9 MB)