Предлагаме на Вашето внимание баркод скенери подходящи за работа в аптека, съгласно изискванията на Европейската Директива за фалшивите лекарства 2011/62/ЕС и допълващите актове 2016/16. Според посочената директива от февруари 2019 година всички лекарства трябва да имат две защитни функции: уникален идентификатор и маркировка срещу намеса. Уникалния идентификатор е кодирана информация за всяка опаковка в двумерния баркод. Маркировката срещу намеса е насочена към физическото отваряне на опаковката и продажбата на лекарството под формата на блистери, сашета и др.

Информацията от 2D баркода на опаковките на лекарствата се събира в бази данни, сравнява се и верифицира на определени етапи по пътя ѝ от производителя до пациента. В двумерния (2D) баркод на опаковките на лекарствата са закодирани уникален номер на продукта, сериен номер, партида и срок на годност. Информацията се верифицира чрез изпращане към Европейски център и Национални системи (БСВЛ за България). Целта на системата за верифициране и проследяемост е предотвратяване на навлизането на фалшиви лекарства в аптечната мрежа и достигането им до крайните потребители и пациенти.

Предложението ни е валидно до 31.03.2019 год.

Информация за предложението ни можете да намерите на http://scanning.esd.bg/.